پشتیبانی

مجموعه ایتال ماشین مرحله پشتیبانی را به عنوان مهمترین مرحله چرخه راه اندازی، بعد از اجرای پروژه می شناسد.
اجرای مناسب و درست مرحله پشتیبانی وابسته به نحوه عملکرد در فاز اجرایی پروژه به معنای تحویل خروجی با کیفیت و مناسب می باشد، به عبارتی خروجی با کیفیت به عنوان شرط لازم و نه کافی همیشه مورد بحث بوده و بیان اهمیت فاز پشتیبانی به معنای اهمیت کیفیت مطلوب تمام مراحل انجام پروژه خواهد بود.
جهت دستیابی به کیفیت مطلوب مراحل اجرای پشتیبانی به شکل فرآیندی استاندارد تدوین گردیده است.
با توجه به اینکه بسیاری از کارفرماین محترم دغدغه از دست دادن پرسنل کلیدی از جمله سرآشپز، آشپز، باریستا و مدیر را بعد از راه اندازی رستوران دارند و همچنین هزینه هایی که بابت راه اندازی رستوران و کافه صرف کرده اند و اینکه کیفیت  و سرویس دهی حفظ شود برآن شدیم تا ارائه خدمات به مشتریان و رفع مشکل آنها با توجه به شرایط توافق شده با مشتری گزینه های زیر را به کارفرمایان محترم عرضه بداریم:
1- اعزام یکی از افراد مجموعه در صورت بروز مشکلات ناگهانی بعد از راه اندازی  با هزینه کارفرما.
2- در صورتیکه پروژه راه اندازی شده بعد از یکماه نیاز به آموزش مجدد داشته باشد، مجموعه ایتال ماشین یکی از افراد متخصص خود را با هزینه کارفرما در اختیار پروژه قرار می دهد.
3- سرکشی دوره ای جهت کنترل کیفیت محصول و سرویس دهی از روز افتتاحیه تا یکسال بصورت رایگان. (هزینه ایاب ذهاب در شهرستان ها به عهده کارفرما می باشد)
4- مشاوره از روز عقد قرارداد تا یکسال بصورت رایگان.